پلتفرم ایده هوشمند

 

پلتفرم هوشمند مدیریت سرویس های دیجیتال بر بستر کانال‌های یکپارچه 

پلتفرم مدیریت فرایند های کسب و کاری ایده هوشمند ، پلتفرمی برای تبدیل سریع ایده های کسب و کاری به محصول قابل دسترس از کانال های یکپارچه وب و موبایل می باشد

تدوین ،طراحی و پیاده سازی فرایندهای استاندارد و متناسب با مراودات مالی و کسب و کاری رایج بین سازمانی ، شخصی و گروهی ، سهولت به کارگیری سرویس های سازمانی و مالی و خدمات ارزش افزوده در فرایند های خاص یک کسب و کار ، واسط کاربری ساده و قابل توسعه از مزیت های این پلتفرم می باشد

پلتفرم  ایده هوشمند با این قابلیت ها ، در دسترس می باشد 

این پلتفرم از ۶ ماژول تشکیل شده است ، از نظر شکل استفاده و تجربه کاربر  ، واحد و یکسان ، همزمان بر روی سکوی web , android و ios و Desktop  قابل استفاده است . محصول کسب و کاری در قالب فرایند با استاندارد BPMN2 طراحی و تولید خواهد شد و پس از دپلوی در پلتفرم فرایند ، قابل دسترس در کانالهای یکپارچه وب و موبایل و درگاه سرویس خواهد بود 

این سامانه مجهز به هوش تجاری است که تصویر جامعی از جریان اجرای فرایند های کسب و کاری را به صورت یکپارچه برای کاربرد های مانیتورینگ ، نظارت و نصمیم سازی مدیران ارائه می کند .