خدمات و محصولات

شرکت دانش بنیان رهند هوشمند با اتکا به تجربه و تخصص مدیران و تیم  قدرتمند خود در مسیر توسعه زیر ساخت های پیاده سازی تحول دیجیتال در سازمان ها و موسسات مختلف گام برداشته و برای تولید نرم افزار های تخصصی و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود تلاش میکند

پلتفرم توسعه محصولات دیجیتال

سیستم های دیجیتال سفارشی

مشاوره و آموزش

درخواست مشاوره

برای کسب کسب اطلاعات بیشتر و یا برگزاری جلسه اطلاعات خود را وارد نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت برای هماهنگی با شما تماس بگیرند

آکادمی رهند

آکادمی رهند به صورت پلتفرمی باز و با هدف به اشتراک گذاری دانش و تجربه متخصصین حوزه فناوری های دیجیتال شکل گرفته است. تمامی صاحب نظران و خبرگان فعال در حوزه تحول دیجیتال میتوانند با استفاده از امکانات فیزیکی و دیجیتال فراهم شده نسبت به اشتراک دانش و تجربه خود و برگزاری دوره های مهارتی اقدام نمایند

تیم رهند

مجله رهند

مشتریان

درخواست مشاوره

برای کسب کسب اطلاعات بیشتر و یا برگزاری جلسه اطلاعات خود را وارد نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت برای هماهنگی با شما تماس بگیرند