• طراحی ، معماری و پیاده سازی پلتفرم های سفارشی

شرکت رهند هوشمند در چهاچوب تکنولوژی ها و فریمورک های پیشنهادی جدول زیر ، خدمات معماری و سفارشی سازی پلتفرم های نرم افزاری را با انتقال دانش فنی و سورس کد ارائه می نماید PostgreSQL , Oracle , MySql Relational… ادامه مطلب