• بازارگاه دیجیتال ایده هوشمند

بازارگاه دیجیتال برای کسب و کارهای کوچک وخانگی و تخصصی با مشتریان خصوصی یا عمومی دارای خدمات تجمیع شده مالی و پرداخت ، باشگاه مشتریان خصوصی و فرایند های فروش متنوع و قابل تغییر متناسب با هر کسب و کار… ادامه مطلب