معرفی همایش

(یکشنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۸- ایران / تهران – هتل اسپیناس پالاس – سالن پالاس هال)

اولین همایش بین المللی ارائه راهکارهای یکپارچه سازی و بهبود کیفیت داده