• معماری ، طراحی و پیاده سازی سفارشی سامانه های مالی ، بانکی و صنعتی
  • ارائه خدمات مشاوره در حوزه تجارت الکترونیک
  • مشاوره در حوزه کسب و کار فناوری اطلاعات
  • سامانه هوشمند بهبود ، اصلاح و یکپارچه سازی  اطلاعات مشتریان در سازمان ها
  • طراحی سرویس های مبتنی بریادگیری ماشینی و تحلیل داده
  • پلت فرم های هوشمند فرایندی بر بستر وب وموبایل
  • پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت داده