اخبار همایش


برنامه همایش (یکشنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۸- ایران / تهران – هتل اسپیناس پالاس – سالن پالاس هال)

  • خیر مقدم و معرفی برنامه همایش – ۰۹:۰۰
  • مقدمه ای بر اهمیت مدیریت کیفیت داده ها – ۱۰:۰۰
  • Future of the financial data exchanging and govemment problems and solutions – ۱۱:۱۵
  • CDI and merging project of two Russian bank – ۱۱:۴۵
  • CDI in the Russian banks and insurances – ۱۲:۳۰
  • گفتگوی تخصصی در خصوص چالش ها و فرصت ها در ایران – ۱۳:۰۰
  • پذیرایی و ناهار – ۱۳:۴۵